Chào mừng đến với WinRAR.Com.Vn, Tại đây bạn có thể tải WinRAR và RAR

Chính sách Quyền riêng tư & Thông tin về Bảo vệ Dữ liệu:

Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của chúng tôi và quan tâm đến các sản phẩm RAR của chúng tôi. Tại win.rar GmbH, chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư và bảo vệ Thông tin Cá nhân. win.rar GmbH là người kiểm soát Thông tin Cá nhân và sẽ xử lý dữ liệu bao gồm Thông tin Cá nhân như được nêu trong Chính sách Bảo mật này.

Tuyên bố sau giải thích thông tin nào chúng tôi thu thập trong quá trình bạn truy cập trang web của chúng tôi và những phần nào của dữ liệu này có thể được sử dụng và theo cách nào. Chính sách Bảo mật này không áp dụng cho việc xử lý Thông tin Cá nhân của bạn được thu thập bởi các bên thứ ba mà win.rar không sở hữu hoặc kiểm soát hoặc không hỗ trợ win.rar cung cấp trang web.

Người kiểm soát thông tin cá nhân

The Data Controller according to General Data Protection Regulation is win.rar GmbH at Marienstr. 12, 10117 Berlin, Germany.

Thông tin cá nhân

Địa chỉ IP:

Chúng tôi lưu trữ địa chỉ IP thực của bạn trong thời hạn bảy ngày để phát hiện các cuộc tấn công và lỗi trong hệ thống CNTT của chúng tôi. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý là Nghệ thuật. 6 (1) (f) Quy định chung về bảo vệ dữ liệu.

Điều khoản bảo vệ dữ liệu cho Bản tin của chúng tôi:

Bạn có thể đăng ký nhận bản tin miễn phí của chúng tôi về phần mềm WinRAR và RAR bằng cách cho chúng tôi sự đồng ý rõ ràng của bạn. Chỉ có địa chỉ email của bạn là bắt buộc cho đăng ký. Tất cả các chi tiết bổ sung (họ, tên, cách chào, ngôn ngữ, công ty, quốc gia) chỉ được sử dụng để cá nhân hóa bản tin và cung cấp bản tin bằng ngôn ngữ ưa thích của bạn.

Dữ liệu phân tích

Chúng tôi thu thập thông tin thông qua các công nghệ khác nhau như được mô tả dưới đây:

Cookies:

win.rar sử dụng cookie để phân tích xu hướng, quản lý trang web, theo dõi chuyển động của người dùng và thông tin địa lý nhằm mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng khi truy cập trang web của chúng tôi.

Cookie là các tệp văn bản nhỏ, có thể được lưu trữ trên máy tính của bạn. Chúng có mục đích để lưu trữ dữ liệu. Chúng tôi cần sự đồng ý của bạn để sử dụng cookie. Đối với các cookie thực sự cần thiết để cung cấp cho các trang web này, không cần có sự đồng ý của người dùng.

Bạn có thể tự mình quyết định xem bạn có muốn chấp nhận sử dụng cookie ở mức độ nào với sự hỗ trợ của cài đặt trình duyệt của bạn hay không. Tại cùng một nơi, bạn có thể xóa các cookie đã được lưu trữ trên máy tính của bạn.

Tại Firefox, bạn có thể tìm thấy cài đặt cookie trong menu Cài đặt->Riêng tư & Bảo vệ.